mojeKlatovy.cz

Smazání osobních údajů

Pokud chcete z webu mojeKlatovy.cz a jeho databáze odstranit údaje o své vlastní živnosti, provozovně či službě, nebo zveřejněné fotografie, stačí odeslat následující formulář. Pokud nespecifikujete blíže, co smazat a co případně ponechat, bude odstraněno vše, co se Vaší živnosti týká. O výsledku budete informováni na emailovou adresu, kterou v žádosti uvedete. Vyplňte prosím Vaše IČO nebo URL Vaší stránky na tomto webu, abych věděl, co vlastně mám odstranit.