mojeKlatovy.cz

Napište mi


Web mojeKlatovy.cz a další weby na přidružených subdoménách,
stejně jako faktografický web Klatovy.info
provozuje jako nezávislou neziskovou aktivitu
veden myšlenkou, kterou lze jednoduše vyjádřit heslem "klatováci sobě"

Miloslav Heřmánek z Klatov
Telefon: 777 190 333
IČO: 13836889